Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Kalender webinars

Titel
Het stikstofprobleem in de bouw te lijf met prefab en zero emission logistiek
Datum
maandag 12 december 2022
Tijd
15:00 - 16:00 uur
Intro

De Raad van State oordeelde onlangs dat ook stikstof die vrijkomt tijdens de bouw, moet worden meegenomen in uitstootberekeningen. Bouwbedrijven en leveranciers zullen zich moeten doorontwikkelen tot stikstofneutrale of -vrije organisaties. Zero emission bouwlogistiek en (geïndustrialiseerde) prefabricage spelen daarbij een sleutelrol

Afbeelding
Meer info

Eerdere webinars

Bovenstaande seminars moeten nog plaatsvinden. Hieronder staan de eerder door 54events uitgezonden webinars. Inclusief terugkijkmogelijkheid.

Titel
Via gebouwschilrenovatie naar NOM?
Datum
dinsdag 26 januari 2021
Tijd
11:00 - 12:00
Intro

Een Nul Op de Meter woning heeft per saldo een energieverbruik van nul. NOM speelt een belangrijke ontwikkeling in de energietransitie. Over de rol en het effect van gebouwschil; van isolatie tot BIPV.

Afbeelding
Titel
Slim ventileren in scholen
Datum
dinsdag 2 februari 2021
Tijd
11:00 - 12:00
Intro

Voor het welzijn van scholieren en onderwijspersoneel was een gezond binnenklimaat altijd al belangrijk, maar met de komst van corona werd ventilatie welhaast gespreksonderwerp nummer 1.

Afbeelding
Titel
Beslissen over gezond en duurzaam biobased bouwen
Datum
dinsdag 9 maart 2021
Tijd
11:00 - 12:15
Intro

Over de ontwikkelingen in bouwen met biobased materialen en de voordelen ervan voor opdrachtgevers, architecten, woningbouwcorporaties, bouwers, gemeenten, investeerders en leveranciers.

Afbeelding
Titel
Snelheid met standaardisatie onder de Wkb
Datum
dinsdag 23 maart 2021
Tijd
11:00 - 12:00
Intro

Over de status en insteek van de Wkb. Hoe halen fabrikanten, aannemers, architecten en ontwikkelaars voordeel uit gestandaardiseerde bouw en wat kunnen zij doen ter voorbereiding op de nieuwe wet?

Afbeelding
Titel
Mobility Meet-Up: Zero emissie Bouwlogistiek
Datum
woensdag 24 maart 2021
Tijd
15:00 - 16:00
Intro

30% van het zakelijk stedelijk verkeer is bouwgerelateerd. Met duurzame bouwlogistiek kan hinder en vervuiling worden verminderd. Over de mogelijkheden. En wat kunnen we leren van experts en business cases.

Afbeelding
Titel
Produceren vanuit digitalisering in de bouw
Datum
dinsdag 6 april 2021
Tijd
11:00 - 12:00
Intro

Over de rol van digitalisering in de bouw. Welke voordelen levert die producenten, bouwers en de rest van de bouwkolom op? Welke voorbeelden zijn er en wat kunnen we verwachten? Een stip aan de horizon.

Afbeelding
Titel
Accelerating sustainable timber construction through innovation and education
Datum
dinsdag 18 mei 2021
Tijd
20:00 - 21:30
Intro

Globally, climate change is on the agenda. The construction sector (in the Netherlands) has also set its own goals around sustainability and circularity.

Afbeelding
Meer info
Titel
Renovatie gebouwde omgeving: van 10 naar 1000 per dag
Datum
donderdag 20 mei 2021
Tijd
11:00 - 12:30
Intro

Het Klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Er moet dus flink gerenoveerd en verduurzaamd worden! En wel zo’n 1000 woningen per dag.

Afbeelding
Titel
Mobility Meet-Up: Elektrische vrachtwagens slim laden
Datum
donderdag 1 juli 2021
Tijd
15:00 - 16:00
Intro

In 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos. Ook in de elektrificatie van zwaar transport zien we een forse toename. Naast de voertuigen zelf, neemt ook de vraag naar laadvoorzieningen en stroom toe. Welke uitdagingen brengt dat met zich mee?

Afbeelding
Titel
Mobility Meet-Up: E-mobiliteit en netcongestie
Datum
donderdag 10 februari 2022
Tijd
15:00 - 16:00
Intro

Het aanbod van duurzame energie vanuit de opwekking ervan overstijgt op sommige plekken de opnamecapaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Netcongestie ligt op de loer en brengt risico’s met zich mee.

Afbeelding
Meer info
Titel
NRP Talkshow RENOVATIE: Hoe geven we uitvoering aan de Woon- en Bouwagenda?
Datum
dinsdag 17 mei 2022
Tijd
11:00 - 12:00
Intro

Minister Hugo de Jonge zet met zijn Nationale Woon- en Bouwagenda in op 900.000 extra woningen in 2030. Hiervan wil hij 15.000 woningen per jaar creëren uit getransformeerde winkels en kantoren. Een mooie ambitie, maar hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? 

Afbeelding
Meer info