Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

Nieuwe subsidieregeling Verduurzaming VvE


Op 1 januari startte de nieuwe Subsidieregeling verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE), die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze regeling komt voort uit de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De SVVE verstrekt subsidie aan verenigingen van eigenaars, wooncoöperaties en woonverenigingen (hierna: verenigingen) om hen te stimuleren hun gebouwen te verduurzamen.

Warmtepompen, zonneboilers en aansluiting op centrale warmtenetten - onderdelen die op dit moment vanuit de ISDE worden gesubsidieerd voor VvE’s - worden per 2023 ondergebracht bij de SVVE. Hiermee ontstaat één centrale regeling voor de verduurzaming van VvE’s.

Tot nu toe moesten verenigingen en individuen binnen die vereniging voor verduurzaming naar verschillende regelingen: bijvoorbeeld naar SEEH voor isolatie en naar de ISDE voor duurzame verwarming; dus met de nieuwe regeling wordt een totaalpakket voor verduurzaming gestimuleerd. Daarnaast is het eenvoudiger omdat er maar één aanvraag hoeven in te dienen.

Meer budget

Voor de naam ‘Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaren’ is gekozen omdat de oorspronkelijke naam nu de lading van de regeling niet meer dekt. Het gaat nu namelijk niet meer alleen om energiebesparing en ook niet om een eigen huis (maar een VvE-gebouw). De grootste doelgroep van verenigingen zoals bedoeld in deze regeling zijn VvE’s en daarom komt het ook terug in de naam. Woonverenigingen en wooncoöperaties vallen ook onder deze regeling.

De SEEH loopt tot 2023 en wordt verlengd in de nieuwe SVVE regeling. Er is recent meer budget beschikbaar gekomen en voor de continuïteit van de regeling is het belangrijk dat de regeling daarom verlengd wordt. Dit geeft verenigingen ook meer zekerheid dat de regeling langjarig beschikbaar zal zijn en kan verenigingen daarmee stimuleren om het proces rondom verduurzaming (onder meer energieadvies, besluitvorming en uitvoering) snel op te starten.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de bestaande SEEH-regeling is dat het mogelijk zal worden om ook voor één maatregel subsidie van ongeveer 15% aan te vragen. Voor twee of meer maatregelen wordt het subsidiepercentage ongeveer 30%.

Daarnaast zal het bij de uitvoering van het ‘Zeer Energiezuinige Pakket’ ook mogelijk worden om subsidie te krijgen voor procesbegeleiding. Verder is het in combinatie met andere maatregelen ook mogelijk om subsidie te krijgen voor aanvullende energiebesparende maatregelen, zoals CO2-gestuurde ventilatie of dynamisch waterzijdig inregelen.

Ga terug