Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

RVO stimuleert plaatsing van PV op het dak


De ‘Zonneladder’ geeft voor de plaatsing van PV-panelen de voorkeur aan daken. RVO zette voor gebouweigenaren een aantal aandachtspunten op een rij.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle betrokken partijen eerst kijken of ze zonnepanelen op gebouwen kunnen leggen. Daarna komen pas terreinen in bebouwd gebied of locaties in het buitengebied in beeld. De voorkeur gaat daarbij uit naar het combineren van functies. Deze voorkeursvolgorde is vastgelegd in de ‘zonneladder’ en ontziet en spaart zoveel mogelijk landbouw- en natuurgrond.

Of een dak geschikt is voor plaatsing van PV-panelen hangt van diverse factoren af. Is er voldoende zon op het dak? Zijn de dakplaten en de draagconstructie sterk genoeg? Gebruikt het bedrijf de opgewekte zonne-energie zelf of voedt deze het elektriciteitsnet? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft al deze aspecten op een rij gezet om gebouweigenaren te stimuleren om PV-panelen op hun dak te plaatsen.

Groot deel geschikt

In de praktijk blijkt volgens RVO dat het dak van een bedrijf - na een subsidieaanvraag - niet altijd sterk genoeg. Het is een van de belangrijkste redenen waarom toegekende subsidie uiteindelijk toch weer vrijvalt.

RVO onderzocht samen met TKI Urban Energy de beperkingen voor zonnepanelen op daken in de constructie van utiliteitsgebouwen (geen woningen; wel inclusief agrarische gebouwen). Daaruit bleek dat een groot deel van de daken geschikt is voor PV-panelen (40%) of daar relatief eenvoudig geschikt voor te maken is (45%). Aanpassingen kunnen zitten in zowel de constructie als de opstelling van de PV-panelen. De draagkracht van een dak is sinds 2022 een eis bij het aanvragen van subsidie.

Inmiddels schaart ook de Kamer van Koophandel zich in het rijtje van promotors van PV op het dak. In een uitgebreid artikel wijst het ondernemers op de mogelijkheden en op bijvoorbeeld de samenhang met het verplichte energielabel voor kantoren.

Ga terug