Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws

In het voormalige ENKA-Kantinegebouw in Ede (1951) is basisschool ‘De Ontdekking’ geopend. Het Rijksmonument is bijna energieneutraal geworden.

Het plaatsen van rookmelders valt volgens de rechter onder noodzakelijk onderhoud. De huurder is dus verplicht daar medewerking aan te verlenen.

Het ‘slimme raam’ dat TNO heeft ontwikkeld, presteert goed in een eerste pilot. Het raam schakelt automatisch tussen zoninstraling en zonwering.

Het ministerie van BZK helpt gemeenten op weg bij toezicht en handhaving van het Energielabel voor kantoren, dat vanaf 1 januari 2023 verplicht is.

Het Expertise Centrum Warmte heeft voor een groot aantal types woningen uitgewerkt hoe die gasloos kunnen worden volgens de ‘Standaard en streefwaarden voor woningisolatie’.

Het Schoenenkwartier is een nieuw museum en kenniscentrum. Het is gehuisvest in een rijksmonumentaal complex dat is getransformeerd en uitgebreid.

Onderzoek van TNO toont aan dat vooral uitspoeling via regenwater er voor zorgt dat asbestvezels in de bodem of slib terecht komen.

Er zijn 48 inzendingen ontvangen voor de NRP Gulden Feniks 2022. In september zal de jury een aantal projecten bezoeken om de winnaars aan te wijzen.